Auswäitung vum Congé Jeunesse?

Auswäitung vum Congé Jeunesse?

D’Piraten hunn de Ministere fir Bildung & Sport eng parlamentaresch Fro zum Congé jeunesse a Congé sportif gestallt.

Am Folgende fannt där den Text zu eiser Fro.

De Legislateur kennt verschidde Forme vu spezielle Congéeën, dorënner ënnert anerem de Congé jeunesse an de Congé sportif. Wärend de Congé sportif all Athlet, Arbitter a Verbandsfonctionär am Sport, deen zu Lëtzebuerg affiliéiert ass, zur Verfügung steet – onofhängeg vum Land an deem en effektiv schafft –, ginn zu Lëtzebuerg affiliéiert Animateuren aus dem Jugendberäich vum Congé jeunesse ausgeschloss, wann se am Ausland schaffen.

An deem Zesummenhang wéilt ech de Ministeren dës Froe stellen:

 • Wéi vill Persounen (opgeschlësselt no Joer) hunn an de leschten 10 Joer vum Congé jeunesse profitéiert a wéi vill vum Congé sportif? Wéi vill Deeg Congé goufen an der Moyenne jeeweils geholl?
 • Wéi vill Prozent vun den Demandë fir de Congé sportif goufe vu Persounen, déi am Ausland schaffen, deposéiert an ugeholl? Wéi vill Prozent vun den accordéierte Congésdeeg ginn op Persounen, déi am Ausland schaffen, zeréck?
 • Ass d’Regierung der Meenung, datt een de Benevolat an d’Associatioune weider stäerke kéint, andeems een de congé jeunesse och op Salariéen, déi am Ausland schaffen, auswäite géif?

Mat déiwem Respekt,
CLEMENT Sven
Député

Tribune libre vun eisem EU-Kandidat

Tribune libre vun eisem EU-Kandidat

D’Pirate setzen sech an fir ee staarken Déiereschutz an Europa. Lauschtert hei engem vun eise Kandidaten fir d’Europawalen, dem Daniel Frères, seng Ried zum Punkt Déiereschutz:

Léif Matbierger,

Mir Pirate setzen eis dofir an, dass den Déiereschutz déi Platz an der Gesellschaft kritt, deen e verdéngt.

An der Groussregioun an a ganz Europa setzen ech mech zënter Joren fir d’Wuel vun den Déieren an.

Ech schwätzen ech net nëmmen dovunner, mee ech handelen och! An dëst all Dag.

Eng vu mengen schlëmmsten Erfarungen als Déiereschützer hunn ech a Rumänien gemaacht. Hei hunn ech 75 Hënn aus engem Tötungsstatioun erausgeholl. D’Konditiounen an dëser Tötungsstatioun ware schrecklech. D’Déiere lungen an hiren eegenen Exkrementer, hunn sech selwer opginn a just nach op den Doud gewaart.

Ech sinn extrem traureg, well Déieren an Europa leiden an eis demokratesch gewielten Instanzen an Europa näischt dogéint ënnerhuelen. Eis Politiker maache gewollt d’Aen virun dësem Problem zou. Wéi sou oft, si finanziell Interêten dohanner.

Genau dat wëlle mir Piraten anescht maachen. Mat ärer Stëmm gitt där eis d’Méiglechkeet eppes fir d’Wuel vun den Déieren ze maachen.

Mir Pirate soen, et ass Schluss ass mat der Déierequälerei. D’Déiereschutzgesetzer mussen an all EU-Land endlech respektéiert ginn.

Mer fuerderen eng honnertprozenteg transparent Opklärung wat Hierkonft vun eisem Fleesch ubelaangt a mer setzen eis dofir an, dass Bioprodukter TVA-fräi solle ginn.

Wat d’Klappjuegd ubelaangt, déi gehéiert ofgeschaaft! Mir liewe net méi am Mëttelalter, mee am 21te Joerhonnert. Iwwer 60% vun den Déieren, déi op enger Klappjuegd geschoss ginn, schleefen sech nach stonnelaang, oder deeglaang duerch d’Bëscher, bis se qualvoll, elendeg zu Gronn ginn.

D’Déierentransporter duerch Europa mussen zu honnert Prozent kontrolléiert ginn! Laut Statistiken hu mer 1%, déi eventuell kontrolléiert ginn. Et däerf net sinn, dass Déieren ouni Kontrollen dausende Kilometer duerch Europa transportéiert ginn an dëst ganz oft ouni Fudder an ouni Waasser an alt erëm just aus ekonomesche Grënn.

Schluechthaiser an Europa sollen vun de nationale Veterinärsinspektiounen kontrolléiert ginn. An do wou d’Déieren dout gemaach ginn, solle Kameraen opgehaange ginn, fir dass sou eng Kontroll doriwwer ka gemaach ginn.

Déierenziichter, aus all den EU-Länner, mussen an engem Handelsregister ageschriwwe ginn esou wéi eng Steiernummer an eng Autorisatioun vun den eenzelen Veterinärsinspektiounen hunn.

D’ Läit, déi mengen, si kéinte mat Déiere maache, wat se wëllen, musse mer mat klore Strofe weisen, dass d’Déierequälerei net méi toleréiert gëtt.

Op Notzdéieren, Hausdéieren oder Wëlldéieren, är Stëmm bei de Piraten ass eng Stëmm fir den Déiereschutz.

Et geet endlech duer mat der Déierequälerei !

Ech soen Iech Merci.

Wei sécher sinn eis Busarrêten um Land?

Wei sécher sinn eis Busarrêten um Land?

D’Piraten hunn de Minister fir Mobiliéit eng parlamentaresch Fro zu Busarrêten déi net mat enger Wunnzone verbonne sinn gestallt.

Am Folgende fannt där den Text zu eiser Fro:

Et ginn zu Lëtzebuerg Busarrêten, déi net iwwert en Trottoir ze erreeche sinn, well se sech niewend enger Landstrooss oder enger Industriezone befannen. Fir Léit, déi an Dierfer oder Lieu-dit’e wunnen, déi duerch keng aner Haltestellen un d’Busnetz ugebonne sinn, bedeit dat, datt si sech um Rand vu befuere Stroossen erhiefleche Risike mussen aussetzen, fir bis bei de Busarrêt oder bis bei hiert Doheem ze kommen. 

An deem Zesummenhang wéilt ech dem Minister dës Froe stellen:

 • Wéi vill Busarrêten sinn, opgelescht no Gemeng, aktuell net iwwert en Trottoir mat enger Wunnzone verbonen?
 • Huet de Minister fir, Dierfer a Lieu-dit’en, déi aktuell kee Busarrêt hunn, deen iwwert e Foussgängerwee erreechbar ass, besser un d’Busnetz unzeschléissen? Huet de Minister an deem Kontext fir, méi Busarrêten oder méi Trottoirë bauen ze loossen? Op wéi enge Platze si konkret Projete virgesinn?
 • Ass virum Hannergrond, datt Léit och wann de Bus gratis ass, dësen net huele wäerten, wann se dofir geféierlech Stroossen passéiere mussen, domat ze rechnen, dass an dësem Beräich Verbesserunge virgeholl ginn, éier den ëffentlechen Transport gratis gëtt?

Mat déiwem Respekt,
CLEMENT Sven
Député

Fax bei Verwaltungen vs eIDAS recommandé

Fax bei Verwaltungen vs eIDAS recommandé

D’Piraten hunn dem Minister fir Kommunikatioun a Medien eng parlamentaresch Fro gestallt.

Am Folgende fannt der den Text zu eiser Fro:

Nach ëmmer setze vill ëffentlech Verwaltungen op Fax als Alternativ zur Bréifpost, fir Dokumenter ze verschécken oder ze kréien. Dëst virun allem well de Fax eng Bestätegung iwwert d’Receptioun verschéckt an domadder eng “valeur probante” ausstellt. Den europäeschen eIDAS Reglement, deen e qualifizéierte Recommandé op elektroneschem Wee virgesäit, hätt de Gebrauch vum Fax allerdéngs scho säit Jore kéinte reduzéieren. Grad virum Hannergrond vun der Äntwert vum Här Minister op meng parlamentaresch Fro N° 60, datt iwwert 50% vun allen Telefonsleitungen haut IP-baséiert sinn, schéngt de Fax keen adequat Kommunikatiounsmëttel fir Verwaltunge méi ze sinn, well de Reglement vun der ILR vum 9. August 2017 jo festleet, datt et keng Garantie fir de Fonctionnement vu Fax op engem IP-Reseau gëtt oder muss ginn.

An deem Zesummenhang wéilt ech dem Minister dës Froe stellen:

 • Wéi vill Operateuren erlaben et haut zu Lëtzebuerg en elektronesche Recommandé, wéi am eIDAS-Reglement virgesinn, fortzeschécken? Wéi vill dovunner erlaben en “envoi recommandé électronique qualifié”?
 • Ass de Minister der Meenung, datt en Online-Service, wéi z. B. myGuichet, fir all Verwaltungen en Dokument mat “accusé de réception” ausstelle kéint, fir de Fax am Beräich vun der Kommunikatioun tëscht Staat a Bierger an noer Zukunft ofzeléisen?
 • Vue datt VOIP-Leitungen haut nach net gekennzeechent musse ginn, wéi wëll de Minister garantéieren, datt Leit, déi op de Fax ugewise si fir administrativ Demarchen ze maachen, dësen op hirer Leitung och notze kënnen? Oder bleift dëse Persounen just dee méi luese Postwee?
 • Geséit de Minister eng Opportunitéit fir zu Lëtzebuerg Alternativen zum Fax ze etabléieren an esou eng obsolet Technologie an d’Pensioun ze schécken?
 • Wéi vill Administratioune kennen haut een elektronesche Recommandé, wéi am eIDAS-Reglement virgesinn, unhuelen? Wou verëffentlechen d’Verwaltungen dës Kontaktméiglechkeet?

Mat déiwem Respekt,
CLEMENT Sven
Député

Stroossemonumenter an hire Verbleif

Stroossemonumenter an hire Verbleif

D’Piraten hunn de Ministerë fir Mobilitéit & Kultur eng parlamentaresch Fro gestallt.

Am Folgende fannt der den Text zu eiser Fro:

Reegelméisseg kënnt et fir, datt Monumenter, déi laanscht d’Strooss stinn, am Kader vu Stroossebauaarbechten op Nationalstroosse musse geréckelt oder ofgerappt ginn. Am Fall vu Weekräizer gouf eis zougedroen, datt dës vu Sites et Monuments géife recuperéiert gi, fir e Moulage ze maachen an se uschléissend de Besëtzer, sollten déi dëst wënschen, zeréck ze ginn. Leider hu mir och héieren, datt et Weekräizer ginn, déi zanter Jore respektiv Joerzéngte bei staatleche Verwaltunge leien, ouni dass se un hir rechtméisseg Besëtzer zeréck gi goufen.

An deem Zesummenhang wéilt ech de Ministeren dës Froe stellen:

 • Gëtt et eng schrëftlech Prozedur, déi bestëmmt, wéi mat Monumenter laanscht Staatsstroossen am Kader vun Ëmbau- oder Erweiderungsaarbechten ze verfueren ass?
 • Wéi vill Monumenter (Weekräizer an Ähnleches) ginn am Moment vu staatleche Verwaltunge verwahrt?
 • Opgelëscht no Joren an Unzuel, wéi laang ginn/goufen dës Monumenter verwahrt?
 • Sinn d’Ministeren net der Meenung, datt ee Privateegentum esou séier wéi méiglech misst zeréck ginn, nodeems déi néideg Aarbechten oder de Moulage gemaach goufen?

Mat déiwem Respekt,
CLEMENT Sven
Député

Ze vill Plastik an der Bréifboîte!

Ze vill Plastik an der Bréifboîte!

D’Piraten hunn de Ministerë fir Kommunikatioun a Medien & Emwelt, Klima, a nohalteg Entwécklung eng parlamentaresch Fro gestallt.

Am Folgende fannt der den Text zu eiser Fro:

All Joers produzéiert Lëtzebuerg Tonnen u Plastikmüll. Fir d’Quantitéit u Plastik, deen ewech geheit gëtt, ze reduzéieren, gëtt aktuell vill driwwer geschwat Produiten, déi och aus alternative Materialie produzéiert kenne ginn, ze verbidden oder méi deier ze maachen. An deem Kontext goufen zu Lëtzebuerg jo och viru kuerzem gratis Plastikstute verbueden, soudass elo jiddereen, deen am Supermarché nach eng Tut aus Plastik brauch, strikt fir des bezuele muss. Näischt bezuele muss een dogéint fir all dee Plastik, deen een – obwuel een en an dësem Fall iwwerhaapt net braucht – an d’Bréifboîte gehäit kritt. Reklammen, Zäitschrëften an och Broschüre kritt een oft zougeschweesst an enger Plastikstut zougestallt, obwuel se och ouni des Verpackung hätte kenne geschéckt ginn.

An deem Zesummenhang wéilt ech de Ministeren dës Froe stellen:

 • Hunn d’Ministeren Zuelen, déi duerstellen, wéi vill Plastikstuten a Form vu Verpackunge vu Reklammen all Joers iwwert de Postwee verschéckt ginn?
 • Huet d’Regierung fir, an noer Zukunft de Gebrauch vu Plastiksverpackungen am Beräich vum Courrier ze reguléieren?

Mat déiwem Respekt,
CLEMENT Sven
Député

Zero Rating: Negativen Impakt op de Präis vum Datenvolumen?

Zero Rating: Negativen Impakt op de Präis vum Datenvolumen?

D’Piraten hunn de Ministerë fir Kommunikatioun a Medien & Konsumenteschutz eng parlamentaresch Fro gestallt.

Am Folgende fannt der den Text zu eiser Fro:

Ëmmer méi Mobil-Telefonie-Operateuren offréieren “Zero Rating”-Formulen, bei deene bestëmmten Apps vum Datevolume, fir deen ee bezuele muss, ausgeholl ginn. Dëst ass no der aktueller Gesetzeslag legal, huet awer, wéi eng rezent Studie vun epicenter.works an Zesummenaarbecht mat der Aarbechterkummer vu Wien an der Mozilla Stëftung erausfonnt huet, en negativen Effekt op d’Präisentwécklung. Dës Studie beweist, datt am Zäitraum vun der Observatioun an der ganzer EU d’Präisser vu mobillen Daten an der mobiller Telefonie am Schnëtt em 8% gefall sinn, wann keen sougenannten “Zero Rating” applizéiert gouf, wärend d’Präisser em 2% geklomme sinn, am Fall wou “Zero Rating”-Formulen offréiert goufen. Mir schwätzen hei also vun enger Differenz vun 10%.

An deem Zesummenhang wéilt ech de Ministeren dës Froe stellen:

 • Hunn d’Ministere Kenntnis vun der genannter Etüd?
 • Wei eng Konklusiounen zéien d’Ministeren aus dëser Studie?
 • Plangen d’Ministeren eng ähnlech Studie fir Lëtzebuerg an Optrag ze ginn, fir esou de geneeën Impakt vu “Zero Rating”-Offeren op Clienten an op d’Präisser z’analyséieren?
 • Sinn d’Ministeren och der Meenung, datt “Zero Rating” zu méi héige Barrière féiert fir nei an innovativ Mobil-Telefonie-Servicer, sou wéi d’Auteure vun der Studie dat fir den europäeschen digitale Maart beleeën?
 • Fäerten d’Ministeren, genee wéi d’Auteure vun der Studie och, datt duerch den obligatoreschen Asaz vun “Deep Packet Inspection” de gliesene Konsument entsteet an esou de Prinzip vun der Datespuersamkeet an dem Recht op informationell Selbstbestëmmung verletzt gëtt?

Mat déiwem Respekt,
CLEMENT Sven
Député

Big brother is watching you: Staatstrojaner zu Lëtzebuerg?

Big brother is watching you: Staatstrojaner zu Lëtzebuerg?

D’Piraten hunn de Ministere fir Verdeedegung, Bannenzeg Sécherheet & Kommunikatioun a Medien eng parlamentaresch Fro iwwert d’Benotzung vu Staatstrojaner am Kontext mat Zero-Day-Schwaachstelle gestallt.

Eis Positioun heizou ass kloer: mer Piraten si gänzlech géint d’Ausnotze vu Schwaachstellen duerch Trojaner. Mer veruerteelen d’Ausnotzung vu Zero-Day-Schwaachstellen ob Hacker oder Staat. All ëffentlech Instanz huet et ze mëlle wann esou Schwaachstellen entdeckt ginn. Trojaner ze benotze fir dës Schwaachstellen auszenotze gehéiert sech net fir ee Rechtsstaat. Dem Bierger seng Sécherheet muss am Virdergrond stoen.

Am Folgende fannt der den Text zu eiser Fro:

Wéi d’Website netzpolitik.org den 22.01.2019 beriicht huet, sicht Europol zurzäit an der Offre publique D/EC3/1419 no Expären fir d’Ausbildungen am Beräich vun der Ënnersichung an Opklärung an der Cyberkriminalitéit ze
organiséieren. Dës Ausschreiwungen erwäänen d’Fanne vu juristësche Beweismëttelen op Computeren souwéi d’Analyse vum Fonctionnement vu Malware fir d’Ausnotzung vu Zero-Day-Schwaachstellen. D’Ausnotze vun dëse Schwaachstellen ass allerdéngs ethesch ëmstridden, wëll se, wa keen se mellt a behieft, vun all méiglecher Persoun kënnen ausgenotzt ginn. An engem Rapport vun Europol an Eurojust vum 11te Januar 2019 gëtt zudem
erwäänt, dass och Regierungen dës Schwaachstelle benotze fir mat Trojaner op d’Donnéeë vu Privatcomputere kënnen zouzegräifen. D’Verschweigen an d’Ausnotze vu Schwaachstelle mat Malware duerch de Staat ass extrem bedenklech, well all Benotzer doduerch och kriminellen Hacker ausgeliwwert gëtt.

An deem Zesummenhang wéilt ech de Ministeren dës Froe stellen

 • Gëllt den Artikel 48-26 (1) vum Code de Procédure Pénale och fir d’Asetze vun Trojaner op Zero-Days-Schwaachstellen? Falls jo, wéi eng ëffentlech Instanzen hunn Accès op dës Trojaner a wien huet d’Befugnis se däerfen anzesetzen?
 • Wéi eng Aarte vun Trojaner stinn der lëtzebuergescher Regierung zur Verfügung fir Zero-Days-Schwaachstellen auszenotzen?
 • Wéi ka séchergestallt ginn, dass beim staatlechen Asaz vun Trojaner op Zero-Day-Schwaachstelle keng Donnéeë säitens der staatlecher Instanz op den Disk vum ugegraffene Rechner installéiert ginn? Wéi gëtt no enger Enquête séchergestallt, dass d’Malware säitens dem Staat erëm vum Rechner vum Proprietär desinstalléiert, bezéiungsweis, geläscht gëtt?
 • Wéi eng Positioun vertrëtt d’Regierung vis-à-vis zu der Praxis Zero-Days-Schwaachstellen net ze mellen an Trojaner ouni d’Averständnis an d’Wësse vun der concernéierter Persoun op Computeren ze installéieren?
 • Ginn et ausserhalb deenen, vum Artikel 48-26 vum Code de Procédure pénale genannte Bedéngungen, nach weider Fäll an deenen d’ëffentlech Instanzen zu Lëtzebuerg Gebrauch vun Trojaner maachen? Falls jo, a wéi enge konkrete Fäll an op wéi enger legaler Basis?
 • Ass d’Regierung der Meenung, dass Lëtzebuerg ähnlech wéi d’Vereenegt Staaten vun Amerika een “Vulnerability Equity Process” fir d’ëffentlech Instanze sollt aféieren? Falls nee, firwat net?

Mat déiwem Respekt,
GOERGEN Marc
Député

Laang Waardelëschten bei der ADEM

Laang Waardelëschten bei der ADEM

D’Piraten hunn de Ministere fir Famill an Integratioun, Aarbecht, Digitalisatioun & Administrativ Reform eng parlamentaresch Fro iwwert d’Waardezäiten bei der ADEM am Zësummenhang mam REVIS gestalt.

Am Folgende fannt der den Text zu eiser Fro:

Mam Aféiere vum REVIS duerch d’Gesetz vum 28. Juli 2018 si Bedéngungen a Kraaft getrueden, déi den Erhalt vum Aarbechtslosegeld un eng Réi vu Konditioune bannen. Ënnert dëse Konditiounen, déi am Artikel 2 vum viru genannte Gesetz ze fanne sinn, steet ënnert dem Punkt e), datt een als Viraussetzung fir de REVIS bezéien ze kennen, muss als Demandeur d’Emploi bei der ADEM ageschriwwe sinn. Verschidde Bierger an Associatiounen hunn eis allerdéngs informéiert, datt d’Waardezäiten fir de REVIS unzefroen doduerch immens laang sinn, well ee bei der ADEM fir d’Aschreiwung als Demandeur d’Emploi e puer Woche bis iwwert ee Mount op ee Rendez-vous waarde muss, wann een sech als Demandeur d’Emploi aschreiwe well.

An deem Zesummenhang wéilt ech de Ministeren dës Froe stellen:

 • Wéi eng Hëllefsmoossname ginn enger Persoun, déi vum REVIS liewe misst, dësen awer net bezéie kann, well se sech bei der ADEM eréischt a méi wéi engem Mount aschreiwe kann, zur Verfügung gestallt?
 • Wat sinn d’Ursaache fir déi laang Waardezäite bei der ADEM? Sinn d’Grënn fir déi laang Waardezäiten op ee Personalmangel, eng ineffizient Organisatioun vun der ADEM oder eng Augmentatioun vun den Aarbechtsichenden zréckzeféieren? Falls d’Héicht vun Aarbechtsichenden e Gronn fir déi aktuell Waardezäiten ass: Wéi ass dës Augmentatioun virum Hannergrond vun der aktuell gudder wirtschaftlecher Situatioun vu Lëtzebuerg ze erklären?
 • Op d’Donnéeë vun deene lëschten 3 Méint (November 2018, Dezember 2018, Januar 2019) bezunn an opgeschlësselt nom Standuert vun der ADEM Agence, wéi laang muss eng Persoun am Schnëtt (ausgedréckt an Deeg) waarde fir sech als Demandeur d’Emploi bei der ADEM kënnen anzeschreiwen, oder, anescht ausgedréckt, wéi vill Deeg leien tëscht dem Huele vum Rendez-vous an der Aschreiwung? Falls den Här Aarbechtsminister dës Statistiken net huet: Wisou empfënnt hien et net als opportun dës Donnéeën zum Fonctionnement vum Service vun der ADEM ze erhiewen?
 • Ass de Minister fir Digitalisatioun & Administrativ Reform net der Meenung, datt d’Aschreiwung bei enger staatlecher Agence, wéi der ADEM, iwwert Guichet.lu kéint gemaacht ginn? Ginn et an deem Zesummenhang Pläng fir déi ëffentlech Servicer – dorënner och d’Aschreiwung bei der ADEM – op enger digitaler Plattform unzebidden? Falls nee, firwat net?

Mat déiwem Respekt
Sven CLEMENT
Député